logo

Referencja Wacław Rejdych, Berendsohn Polska

logo

„W wyniku wszystkich podjętych działań, uzyskaliśmy kilka bardzo dobrych, istotnych z punktu widzenia naszego celu efektów. Po pierwsze zwiększyliśmy kwalifikowany, pożądany przez nas ruch ze strony jasno określonej grupy docelowej. Z drugiej strony przez tak sprofilowane i ukierunkowane działania obniżyliśmy ogólnie koszty kampanii prowadzonej w Internecie. Czyli można powiedzieć, że za mniejsze pieniądze uzyskaliśmy lepsze efekty.(…)”

Odpowiedz

logo
logo
Powered by WordPress | Projekt Elegant Themes